Kroniek: Goed bestuur en governance PO en VO 2021-2023

In de septemberuitgave van School & Wet schreef Jochem Streefkerk een bijdrage aan de kroniek Goed bestuur en governance in het PO en VO. Het artikel behandelt de belangwekkende thema’s en ontwikkelingen uit de afgelopen twee jaar, waar het aankomt op (de regeling van) bestuur en toezicht in het funderend onderwijs.

Belangrijke onderwerpen zijn de maatschappelijk en politiek roerig tijd (corona, verkiezingen en een nieuwe minister), verschillende in werking getreden of aangekondigde nieuwe wetten (Bestuur en toezicht rechtspersonen, Uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs, Bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs, Wvo2020), de ontwikkelingen in het passend onderwijs en verschillende kleinere ontwikkelingen ten aanzien van de positie van bestuurders en medezeggenschapsraden.