Onderwijsrecht

Arbeid en onderneming

De combinatie van regulier arbeidsrecht en sectorale regelingen vraagt om expertise. Wij staan instellingen, bestuurders en raden van toezicht bij in uiteenlopende adviestrajecten en procedures.

Lees verder

Bekostiging en geldstromen

De financiering van onderwijsactiviteiten is aan tal van voorwaarden verbonden. Van huisvesting tot ondersteuningsaanbod: het onderwijsrecht bestaat voor een groot deel uit bekostigingsregels.

Lees verder

Besluitvorming en belangen

Van intern toezicht en medezeggenschap, tot gemeenteraden en (studenten)bonden: een besluit in het onderwijs wordt nooit in isolement genomen. Wij helpen bij het onderbouwen en structureren daarvan.

Lees verder

Inspectie en accreditatie

Onderwijs en onderzoek voldoen in Nederland aan hoge standaarden, die ook regelmatig worden getoetst. Dat vraagt om een goede voorbereiding van gesprekken en een heldere interpretatie van normen.

Lees verder

Samenwerking en fusie

Zelfs de grootste organisatie kan niet alles alleen. En ook de kleinste samenwerking zorgt voor nieuwe ideeën. Incidenteel of structureel: een waardevolle samenwerking vraagt altijd om een solide basis.

Lees verder

Structuur en governance

De inrichting van onderwijsorganisaties is voortdurend in beweging. Door eigen keuzes, of door invloeden van buiten af. Een goede structuur geeft ruimte en biedt bescherming, aan alle betrokkenen.

Lees verder