1 november 2023 om 13.00u: symposium Passend Onderwijs

Op 1 november 2023 tussen 13.00u en 17.00u in Den Haag organiseren SvRK en Streefkerk Onderwijsrecht een mini-symposium over Passend Onderwijs. We bieden een programma aan met verschillende onderwerpen, gericht op directeuren, bestuurders en toezichthouders van samenwerkingsverbanden en schoolorganisaties. Deelname aan het symposium is kosteloos, maar we houden uiteraard wel rekening met uw komst.

In de openingsbijdrage zal Paul Zoontjens (voormalig hoogleraar Onderwijsrecht aan Tilburg University) ingaan op de veranderende relatie tussen overheid en onderwijs – en hoe dit zijn weerslag heeft op de organisatie van passend onderwijs.

Vervolgens worden er vier workshops gehouden, rond verschillende thema’s:

  1. Inclusief onderwijs – Welke vraagstukken brengt interprofessionele samenwerking tussen onderwijs, opvang en zorg met zich mee?
  2. Actualiteiten bekostiging – Er is een verevening aangekondigd tussen vermogende en niet-vermogende samenwerkingsverbanden. Hoe pakt dit uit en wat is er tegen te doen?
  3. Governance – Wijzigingen in wet- en regelgeving zijn (opnieuw) uitgesteld. We gaan in op de bestuurlijke dynamieken binnen samenwerkingsverbanden.
  4. Actualiteiten toelaatbaarheidsverklaring – Wat betekent het om onafhankelijke deskundigheid te organiseren bij de totstandkoming van een toelaatbaarheidsverklaring? En hoe kan zorvuldige besluitvorming worden geborgd?

Bent u ook aanwezig? Via deze link kunt een inschrijving doen.

Het programma ziet er als volgt uit. Het symposium zal plaatsvinden op een goed bereikbare locatie in Den Haag – deelnemers ontvangen een week van tevoren een routebeschrijving.

13.00u – 13.30u | Inloop met koffie en thee

13.30u – 14.00u | Opening door Paul Zoontjens

14.05u – 15.00u | Workshop ronde 1

15.00u – 15.15u | Koffiepauze

15.15u – 16.15u | Workshop ronde 2

16.15u – 16.30u | Plenaire afsluiting

16.30u | Borrel