Besluitvorming en belangen

Van intern toezichthouder en medezeggenschapsraad, tot gemeenteraden, ouderverenigingen en (studenten)bonden: een besluit in het onderwijs wordt nooit in isolement genomen. Besluitvorming in het onderwijs is complex en wij helpen bij het structureren daarvan. Wij behartigen de belangen van een organisatie, zowel intern als extern, altijd met inachtneming van de eigen maatschappelijke taak. Ook wanneer intensief wordt samengewerkt met anderen.

Zorgvuldigheid van besluitvorming is een belangrijk thema. Vooraf, om een besluit te onderbouwen en daarvoor draagvlak te vergaren. Maar ook achteraf, om aan te tonen dat een besluit ook daadwerkelijk genomen mocht worden. Of het nu gaat om een nieuw initiatief, de voorbereiding van een voorgenomen besluit of de daadwerkelijke besluitvorming: wij helpen in het streven naar deugdelijke afwegingen.

Belangenbehartiging naar buiten toe krijgt ook steeds meer nadruk. Of het nu gaat om huisvesting in het funderend onderwijs, nieuwe kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs, of accreditatie van opleidingen of instellingen in het hoger onderwijs: telkens is een onderwijsorganisaties (mede) afhankelijk van derden. In die situaties denken wij mee over een optimale insteek van argumenten, het presenteren daarvan aan de juiste partijen (waaronder overheden) en het verkrijgen van de gewenste beslissingen.