Samenwerking en fusie

Zelfs de grootste organisatie kan niet alles alleen. En ook de kleinste samenwerking zorgt voor nieuwe ideeën. Incidenteel of structureel: een waardevolle samenwerking vraagt altijd om een solide basis. In de vorm van een goede samenwerkingsovereenkomst, een zorgvuldig gekozen structuur of door een volledige samenvoeging van juridische entiteiten, telkens mede op basis van inhoudelijke keuzes en gedragen besluitvorming.

Onderwijswet- en regelgeving is nog grotendeels ingesteld op de traditionele ‘hokjes’. Verklaarbaar vanuit het verleden, maar knellend voor de toekomst. Wij werken aan uiteenlopende praktijkvragen op het gebied van intersectorale samenwerking (IKC-vorming, tienerscholen, AD-trajecten), publiek-private projecten (stagebedrijven, internationaal georiënteerd onderwijs, onderzoeksfinanciering) en samenwerking op ondersteunende processen (bedrijfsvoering, doordecentralisatie huisvesting). En in het mbo, hbo en wo is internationale samenwerking niet meer weg te denken. Structuur– en bekostigingsvragen spelen daarin met regelmaat een rol.

De volledige samenvoeging van organisaties, of de algehele overdracht van organisatie-onderdelen, kent een eigen dynamiek. Het vereist specialistische juridische kennis en grondige kennis van de sector om een samenvoeging goed te begeleiden. Wij verzorgen die trajecten met regelmaat en daarbij gaan ook wij uit van de kracht van samenwerking: onze onderwijsrechtelijke expertise vullen we aan vanuit een sterk netwerk van specialisten op het gebied van fiscaliteit, notariaat en organisatieadvies.