Inspectie en accreditatie

Onderwijs en onderzoek voldoen in Nederland aan hoge standaarden, die ook regelmatig worden getoetst. Dat vraagt om een goede voorbereiding van gesprekken en een heldere interpretatie van normen. Nieuwe programma’s en scholen worden vooraf getoetst; bestaand onderwijs en onderzoek worden periodiek tegen het licht gehouden. Op al die momenten staan wij u ter zijde: van initiatief, tot besluit en implementatie.

Of het nu gaat om financieel, bestuurlijk of kwaliteitstoezicht: de Onderwijsinspectie, NVAO en particuliere accreditatie organisaties kunnen er een andere interpretatie op nahouden dan u er zelf op nahoudt. In die situaties helpen wij. Door een heldere analyse van wet- en regelgeving, bespreking van deze uitleg met de betreffende instantie en – waar nodig – de verwerking van een en ander in steekhoudende bezwaren. Als dat niet te vermijden is, staan we u bij in procedures tegen eventuele bekostigingssancties.

In samenwerking met onze cliënten en partners, werken wij ook regelmatig aan vraagstukken op het gebied van kwaliteitszorg. Onderwijskundigen zetten daarin de toon, juristen helpen bij het duiden van de kaders en het kiezen van een passende structuur. Daarmee dragen we bij aan kwaliteit en continuïteit, voordat én nadat een extern toezichthouder daar vragen over stelt.