Disclaimer

Deze website en de daarop vindbare informatie is met zorg samengesteld, maar kan niettemin fouten bevatten. Vragen of opmerkingen over deze website kunt u richten aan contact@streefkerk.legal.

Deze website en de daarop vindbare informatie is bedoeld als algemene informatievoorziening en niet als juridisch advies. Gebruikers van deze website dienen derhalve niet af te gaan op de informatie op deze website, zonder juridisch advies te vragen. Streefkerk Onderwijsrecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade in verband met het gebruik van deze website.

Streefkerk Onderwijsrecht is de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en de daarop vindbare informatie, het auteursrecht daaronder begrepen, tenzij expliciet anders vermeld. Gebruikers van deze website hebben toestemming om kennis te nemen van de website en de daarop vindbare informatie, alsmede daarvan kopieën voor persoonlijk gebruik te maken mits de informatie niet gewijzigd wordt. Ieder ander gebruik van deze website en de daarop vindbare informatie is zonder schriftelijke toestemming van Streefkerk Onderwijsrecht niet toegestaan.