Julia Krijbolder

Julia Krijbolder is in januari 2024 gestart als advocaat bij Streefkerk Onderwijsrecht. 

Sinds 2018 was zij werkzaam bij een middelgroot advocatenkantoor, waar zij zich bezighield met het onderwijsrecht en aanbestedingsrecht. Zij heeft ervaring met adviseren en procederen in de publieke en private sector. Al sinds haar studie is Julia geïnteresseerd in het grensvlak tussen het privaat- als het publiekrecht. 

Julia heeft oog voor de dynamiek van het onderwijsrecht, waar voortdurende veranderingen in wet- en regelgeving en praktijkbehoeften resulteren in steeds nieuwe (juridische) vraagstukken. Deze vraagstukken lost ze op een frisse en toegankelijke manier op. Haar empathisch vermogen en analytische scherpte maken haar niet alleen een bekwaam jurist, maar ook iemand die de dieperliggende verhoudingen en context begrijpt. Ze vindt het heel waardevol om betrokken te zijn bij de onderwijssector, die een cruciale rol speelt in de samenleving. 

krijbolder@streefkerk.legal
+31 70 800 2005
https://www.linkedin.com/in/juliakrijbolder/
Julia Krijbolder heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd: onderwijsrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.