Verdiepend onderwijsrecht: “Onderwijs en ondernemen”

Op 14 april gaf Jochem Streefkerk een nieuwe cursus in opdracht OSR Juridische Opleidingen. Onder de titel Onderwijs en ondernemen kwamen tal van vraagstukken op het grensvlak van publieke en private activiteiten aan bod, aan de hand van de verschillende geldstromen en activiteitsoorten in het onderwijs (publiek, privaat, mengvormen). Van lenen en beleggen, tot de inkoop en uitbesteding van onderwijs, structuurvragen bij samenwerking tussen bekostigd en niet-bekostigd onderwijs en de steeds toenemende regulering van private geldstromen in het publieke domein.

Deze cursus wordt in december 2022 herhaald. Informatie is te vinden op deze website.