Bijdrage Juristennetwerk MBO-raad: publiek-private samenwerking

Op 27 september 2022 vond een bijeenkomst van het Juristennetwerk van de MBO-raad plaats. Met als aanleiding de in 2021 in werking getreden Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten (“Beleidsregel“). De Beleidsregel legt voor het mbo, hbo en wo vast onder welke voorwaarden een bekostigde instelling private activiteiten mag ontplooien, terwijl daar (ten dele) bekostiging voor wordt ingezet. De slides van de bijeenkomst zijn hieronder te bekijken.