Samenwerking in het voortgezet onderwijs: 50%-regel uitgelicht

In samenwerking tussen Streefkerk Onderwijsrecht, SvRK, de VO-raad en het Ministerie van OCW kwam een artikel tot stand over de zogenaamde “50%-regel” in het voortgezet onderwijs. Het artikel is gepubliceerd in de decemberuitgave van School & Wet en hieronder in digitale vorm terug te vinden.

Citeertitel:

Streefkerk et al., Samenwerking met de ‘50%-regel’ in het voortgezet onderwijs, School en Wet 2022/30.