Romy Leendertse 

Romy Leendertse is sinds november 2023 aan kantoor verbonden. Zij houdt zich bezig met uiteenlopende zaken in de kantoorpraktijk, mede vanuit haar bestuursrechtelijke opleiding en brede maatschappelijke interesse.

Romy heeft haar master Staats- en Bestuursrecht met de specialisatie Governance, Democratie en Grondrechten behaald aan de Universiteit Utrecht. Romy deed onderzoek naar de mogelijkheden voor een burgemeester om bevoegdheden in te zetten bij een online verstoring van de openbare orde. Een nieuw onderwerp, waar bestuur, wetgever en rechter zich pas recent over buigen.  Haar scriptie dient nu als handvat voor een initiatiefvoorstel van een gemeenteraadsfractie van de Gemeente Utrecht. 

Naast haar werk als onderwijsjurist is Romy lid van de Raad van Advies van haar studententennisvereniging. Hierin adviseert en begeleidt zij nieuwe bestuursleden met de kennis en ervaring die Romy eerder heeft opgedaan als voorzitter van deze vereniging.  

Haar studie en verenigingswerk laten het al zien: Romy heeft interesse in maatschappelijk relevante thema’s en ziet een uitdaging in complexe vraagstukken. Zij brengt deze terug tot de basis, om vervolgens tot juridische houdbare oplossingen te komen.   

leendertse@streefkerk.legal
+31(0)6 4549 9744