Jochem Streefkerk

Jochem Streefkerk is ruim tien jaar werkzaam in het onderwijsrecht. Hij werkt voornamelijk als adviseur en sparringspartner voor bestuurders en toezichthouders in het onderwijs. Daarnaast begeleidt hij (semi)overheden in uiteenlopende zaken die raken aan onderwijsregulering.

Jochem is creatief en gedreven en is gericht op praktische en uitlegbare oplossingen voor complexe problemen. Zijn specialisme ligt op het gebied van de sectorwet- en regelgeving. In brede zin gaat zijn interesse uit naar de samenloop van belangen die voortvloeien uit publiek- en privaatrecht .

Naast zijn werk als advocaat vervult Jochem verschillende nevenfuncties. Zo is hij als fractievoorzitter verbonden aan de Partij van de Arbeid in Leidschendam-Voorburg. Jochem is lid van de raad van toezicht van Stichting Spaarnesant en van de raad van toezicht van Samenwerkingsverband VO Zuid-Oost Utrecht. Daarnaast is Jochem kernauteur voor vakblad School & Wet. Jochem is tevens partner van adviesgroep SvRK.

contact@streefkerk.legal
+31 (0)6 11 38 85 39
Jochem heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd: onderwijsrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. Jochem behaalt zijn punten door te doceren over actuele onderwijsrechtelijke thema’s.