Column: Onderwijsbeleid voor de lange termijn

In de tweede aflevering van het Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht van dit jaar, schreef Jochem Streefkerk een kort stuk over het (aangekondigde) onderwijsbeleid. De knellende verhouding tussen beleidsvoornemens enerzijds en de uitvoeringspraktijk anderzijds kan ook het onderwijs gaan opbreken. Zeker wanneer het lang aangehouden uitgangspunt van ‘systeemverantwoordelijkheid’ van de overheid, zich ontwikkelt naar sturing op de millimeter.