Beleid internationalisering hoger onderwijs

Onder de titel “Beheersing internationale studentenstromen in het hoger onderwijs” heeft minister Dijkgraaf vandaag een brief naar de Kamer gestuurd, waarin hij verschillende koerswijzigingen en aanscherpingen aankondigt. De hele brief is hieronder te lezen en de belangrijkste (aangekondigde) veranderingen in wet- en regelgeving hebben wij uitgelicht en samengevat.

Eind 2023 wordt een voorstel voor aanpassing van het bekostigingsmodel van internationale studenten verwacht, om de (overheids)kosten voor de groeiende groep internationale studenten beperkt te houden.

Er komt een vorm van centrale regie op de instroom van internationale studenten in Nederland (hoeveel studenten, voor welke studies, wijze van werving). De vorm van regievoering wordt nog nader uitgewerkt en is nu alleen aangekondigd. De minster denkt aan een “regieorgaan” met soortgelijke aandachtsgebieden als waar de bestaande commissie doelmatigheid hoger onderwijs rekening mee houdt. Hier lijkt een tussenvorm tussen overheidssturing en autonomie van instellingen te worden gekozen.

Werving, selectie en capaciteitsmaxima (fixus) moeten onderscheid kunnen maken in EER-studenten en niet-EER-studenten. De Wet taal en toegankelijkheid wordt definitief losgelaten (dat was eigenlijk al bekend), omdat de minister scherper beleid mogelijk wil maken. Capaciteitsmaxima mogen onder nieuw wetgeving (a) voor onbeperkte tijd worden gehanteerd, (b) betrekking hebben op onderdelen van opleidingen (denk aan een Engelstalige track), (c) betrekking hebben op alleen niet-EER-studenten en (d) in noodgevallen ook zonder vooraankondiging worden ingezet.

Er komt nadruk op Nederlandse taalvaardigheid en hogere drempels voor anderstalige opleidingen. De minister wil middels een toelichting (denk aan: beleidsregels) aangeven hoe hij voortaan wil omgaan met de normering van instellingen die opleidingen in een andere taal aanbieden. Deze beleidsregels moeten nog worden uitgewerkt. Verder wil de minister een verplichte taaltoets invoeren voor anderstalige opleidingen. Ook het accreditatiekader van de NVAO voor anderstalige opleidingen wordt aangescherpt.

De internetconsultatie voor de aangekondigde wetswijziging(en) zal naar verwachting in de zomer van 2023 plaatsvinden, met een beoogde inwerkingtreding per 1 september 2024.